POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. INFORMACJE OGÓLNE

Na potrzeby polityki prywatności , w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych ( RODO) przyjmuje się poniższe znaczenie następujących pojęć.

 • ADMINISTRATOR –administratorem strony jest Izabela Perez Harriette , zamieszkała w Warszawie.
 • STRONA – strona internetowa dostępna pod dwoma adresami www.coloresdemialma.pl oraz www.izabelaperezharriette.pl . Pod wymienionymi adresami www są dostępne jednakowe treści.
 • UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Strony.
2. UDOSTĘPNIANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z korzystaniem ze Strony, Użytkownik udostępnia swoje dane , które są przetwarzane przez Administratora w następujących sytuacjach :

 • Komentarze
  Komentując treści na tej Stronie, Użytkownik pozostawia dane, które nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
 • Kontakt e-mail
  Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wysłanie wiadomości do Administratora jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w wiadomości. Dane osobowe przekazywane tą drogą Administratorowi przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Wiadomości mogą być przechowywane na serwerze skrzynki pocztowej Administratora, z zachowaniem należytej staranności ochrony danych.
 • Logi
  Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, obejmujące m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w Lh.pl.
 • Pliki Cookies
  Pliki cookie Strony nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko, czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadki korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Strony. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.
  Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
3. OCHRONA DANYCH
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 • Podanie danych przez jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji na Stronie.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane nie są wykorzystywane w celach komercyjnych.
 • Administrator Strony informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: 
  • LH.pl ul. Pamiątkowa 2/56 61-512 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 • Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 

Kontakt z administratorem Strony możliwy jest pod adresem e-mail: izabela.perez.harriette@gmail.com

MENU

Back

Udostępnij